Nowe zakupy muzealiów

21.04.2009
W ostatnim okresie zakupiono dwie grafiki, kt�rych autorem jest Georg Rasel poeta i malarz mieszkaj�cy do 1945 r. w Ko�lu. Zakupiono r�wnie� odlew z br�zu pracownika kolejowego autorstwa wybitnego rze�biarza i projektanta - profesora berli�skiej akademii sztuk pi�knych Josefa Breitkopf-Cosel (1876-1926). Zakup by� mo�liwy dzi�ki dotacji Urz�du Miasta oraz darczy�c�w skupionych wok� muzeum TZK.
KLIKNIJ BY ZOBACZY� EKSPONATY!!!

 

ODRA. RZEKA i LUDZIE... Nowa pozycja poseminaryjna

28.03.2009
Dzi�ki�wsp�pracy finansowej Gminy K�dzierzyn-Ko�le, Regionalnego Zarz�du Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Towarzystwa Ziemi Kozielskiej ukaza�a si� ksi��ka pok�osie XII K�dzierzy�sko-Kozielskiego Seminarium Naukowego.
W dniach 12-13 czerwca 2008 w K�dzierzynie-Ko�lu odby�o si�Seminarium Naukowe, kt�re podj�o temat zwi�zany z historycznym i wsp�czesnym funkcjonowaniem rzek i kana��w przep�ywaj�cych przez miasto. T�o analizy by�o jednak szersze. Problematyka osadnictwa nad rzekami i zbiornikami wodnymi jest powi�zana z rozwojem cywilizacyjnym danych i wsp�czesnych ludzi. Woda stawa�a si� czynnikiem aktywizuj�cym ludzkie �ycie, ale i czynnikiem je niszcz�cym. Na przyk�ad powodzie by�y i s� nadal problemem nie tylko nadodrza�skim.
Zapraszamy do lektury tekst�w autorskich.


KLIKNIJ BY ZOBACZY� PIERWSZE STRONY!!!

 

Remont baszty 2

17.01.2009
Powoli dobiegają końca prace remontowe baszty, które rozpoczęły się 20 listopada. Ale póki baszta będzie otwarta miną jeszcze 3 tygodnie.

W tym czasie zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z remontu baszty oraz do odwiedzania naszej strony internetowej.

Czytaj więcej...

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK