XXIV Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe - RELACJA

16.11.2019

13 listopada w piwnicach kozielskiego muzeum odbyło się XXIV Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe. Podjęta tematyka nawiązywała do pierwszego seminarium z maja 1994 r. Wystąpiło również pięć osób, które głosiły referaty w 1994 r. Na seminarium wręczono również nagrody w konkursie "Przemysł Ziemi Kozielskiej w rodzinnych albumach". W muzeum znajduje się obecnie wystawa pokonkursowa. Zapraszamy do jej zobaczenia. Samo seminarium zgromadziło ponad pięćdziesiąt osób, które wysłuchały dziewięciu referatów o współczesnych problemach i zadaniach naszego miasta. Dzięki mediom lokalnym można było już w dzień seminarium zapoznać się z jego tematyką i treścią naukową.
Relacja fotograficzna (foto: Paweł Cieśla / Władysław Lichorobiec)

Nagrodzeni w Konkursie fotograficznym

12.11.2019

Rozstrzygnięto Konkurs „Przemysł Ziemi Kozielskiej w rodzinnych albumach” zorganizowany przez Towarzystwo Ziemi Kozielskiej przy współpracy z Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji, na który wpłynęło 38 zgłoszeń od uczestników.  Przypomnijmy, że celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań historią i funkcjonowaniem zakładów przemysłowych na Ziemi Kozielskiej, podkreślenie ich roli w budowaniu krajobrazu gospodarczego, kulturalnego i społecznego naszego miasta i regionu oraz dokumentowanie historii przemysłu na Ziemi Kozielskiej oraz wzbogacenie wiedzy o ludziach tworzących jego historię. Konkurs obejmował swoim zasięgiem fakty i wydarzenia od początku istnienia różnych zakładów pracy, aż do dnia dzisiejszego. Dokonując oceny zgłoszonych fotografii komisja kierowała się następującymi kryteriami ustalonymi w regulaminie konkursu: związkiem fotografii z tematyką konkursową, jej wartością historyczną, socjologiczną i artystyczną, oryginalnością przedstawienia zdarzenia, postaci, infrastruktury oraz opisem fotografii (komentarzem). Sześcioosobowa komisja konkursowa dokonała następującego wyboru wśród zgłoszonych prac przyznając nagrody:

Czytaj więcej...

XXIV K-K Seminarium Naukowe - 13 XI 2019

04.11.2019

XXIV Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe Kędzierzyn-Koźle miasto w procesie transformacji – 25 lat później odbędzie się 13 listopada 2019 r. w nowo oddanych salach Muzeum Ziemi Kozielskiej (ul. Kraszewskiego 5B). Dziewięć referatów będzie pewnym nawiązaniem do I Seminarium (1994 r.) z rozwinięciem tego, co stało się w mieście w ciągu ostatnich 25 latach. Na seminarium ogłoszone będą wyniki Konkursu "Przemysł Ziemi kozielskiej w rodzinnych albumach" i wręczone laureatom nagrody. Zapraszamy zainteresowane osoby do uczestnictwa w tym wydarzeniu.
 

MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ otwarte

06.10.2019

27 września 2019 r. otwarto nowe sale wystawowe Muzeum Ziemi Kozielskiej. W okolicznościowej uroczystości uczestniczyli m.in. ostatni trzej prezesi TZK - Ryszard Pacułt, Jerzy Drzewiecki i Edward Nycz. W swoich wystąpieniach zwrócili oni uwagę na rolę TZK i poszczególnych osób w gromadzeniu zbiorów na przestrzeni ostatnich czterech dekad, ich konserwacji i opisowi. Prof. Edward Nycz stwierdził, że zapis w deklaracji programowej z 1964 r. o powołaniu muzeum lokalnego w Koźlu został przez pokolenia regionalistów TZK w praktyce zrealizowany. Dr Ryszard Pacułt wspomniał o kolejnych etapach, które doprowadziły do dnia dzisiejszego. Podkreślona została szczególnie rola osób, które z zapałem i znawstwem budowały podwaliny obecnych zbiorów muzealnych w ostatnim czterdziestoleciu. Zadeklarowano również dalszą pomoc organizacyjną i merytoryczną Muzeum Ziemi Kozielskiej ze strony Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. Relacja fotograficzna z wydarzenia na www.muzeumkozle.pl/27-09-2019/
 

55 lat Towarzystwa - spotkanie członków i sympatyków TZK

06.10.2019

28 września 2019 r. w winiarni Synapsa odbyło się spotkanie integracyjne członków i sympatyków (5 osób złożyło deklaracje członkowskie) Naszego Towarzystwa, które obchodziło w tym roku jubileusz 55 lecia pierwszego Zjazdu. Prezes TZK omówił sprawy powiązane z rejestracją statutu towarzystwa oraz ostatnie prace koncepcyjne i organizacyjne stowarzyszenia, które będą intensywniejsze w ostatnim kwartale tego roku. W spotkaniu uczestniczyło w sobotni wieczór kilkanaście osób.
 

Odbyło się XXV Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TZK

09.12.2018

8 grudnia 2018 r. w Domu Kultury „Chemik” w drugim terminie rozpoczęło się XXV Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. Na sali DK „Chemik” spotkało się 40 członków TZK. Zebranie rozpoczęło się od wręczenia Medali Honorowych za Zasługi dla TZK. Medale otrzymali: Prezydent Sabina Nowosielska, Starosta Powiatu Małgorzata Tudaj, Wicestarosta Powiatu Józef Gisman, Witold Listowski – prezes Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu, członkowie towarzystwa: Halina Bulanda, Małgorzat Skrzypczak, Andrzej Hynek oraz Przedszkole Publiczne nr 13 w osobie dyrektor Lucyny Witkowskiej. Zebranie członków dokonało zmian w statucie towarzystwa, udzielono absolutorium ustępującym władzom TZK, omówiono bieżące sprawy jego funkcjonowania i dokonało wyboru nowych władz stowarzyszenia (2019–2022). Osoby wybrane do Zarządu TZK to: Nycz Edward – prezes Skrzypczak Małgorzata – wiceprezes Drzewiecki Jerzy – wiceprezes Borecka-Wanat Małgorzata – sekretarz Bandrowska Emilia – skarbnik Dźwilewski Jakub, Nowak Michał. Pacułt Ryszard, Rogus Tomasz, Rutkowska Krystyna, Więcek Urszula, Osoby wybrane do Komisji Rewizyjnej TZK to: Hynek Andrzej – przewodniczący Komisji Koraszewska Mira, Marcinkowski Krzysztof, Mińczuk Halina, Szeremeta Barbara. Zjazd odbył się w 55 rocznicę powstania TZK nakreślając kierunki pracy towarzystwa na najbliższy czas. Zarząd TZK dziękuje wszystkim członkom uczestniczącym w nim za troskę o jego funkcjonowanie. Szczególne podziękowania należą się mecenasom TZK za wsparcie, bez którego działalność na rzecz lokalnej ojczyzny nie byłaby możliwa.
Zdjęcia (W. Lichorobiec) - kliknij tutaj

XXV Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TZK - 8 grudnia

25.11.2018

Decyzją Zarządu TZK - XXV Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczy Towarzystwa Ziemi Kozielskiej odbędzie się 8 grudnia 2018 r.
w Domu Kultury "Chemik" (al. Jana Pawła II 27, sala 19). Początek spotkania o godz. 10.00. W programie zjazdu m.in. wręczenie członkom i osobom zasłużonym dla Towarzystwa - Medali Zasłużony dla Towarzystwa Ziemi Kozielskiej, sprawozdania władz Towarzystwa za ostatnią kadencję, podjęcie uchwał o zmianach w statucie i majątku TZK oraz wybory władz statutowych na kolejną kadencję.
Liczymy na niezawodne przybycie wszystkich członków Towarzystwa.
Prezydium TZK


Porządek obrad XXV Walnego Zebrania TZK:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności zebrania na podstawie listy obecności.
2. Wręczenie Medali Honorowych za Zasługi dla Towarzystwa Ziemi Kozielskiej.
3. Przedstawienie propozycji zmian w statucie TZK (projekt na stronie TZK), dyskusja, podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia statutu TZK po zmianach (tekst jednolity).
4. Przyjęcie uchwały w sprawie przekazania księgozbioru TZK Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji.
5. Realizacja statutowych zadań zebrania sprawozdawczo-wyborczego: wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania, komisji wyborczej, uchwał i wniosków, komisji skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie z działalności TZK w latach 2015-2018, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja nad udzieleniem absolutorium i podjęcie uchwały w tej sprawie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania.
9. Wybory władz.
10. Dyskusja.
11. Zakończenie obrad.
Po zebraniu zapraszamy na poczęstunek


Statut propozycja zmian - kliknij tutaj

XXIII Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe

18.11.2018

W dniu 14 listopada 2018 r. odbyło się XXIII Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe, którego tegorocznym tematem były „Telewizje lokalne - pomiędzy rynkiem a civil society”. Seminarium zostało zorganizowane pod patronatem naukowym Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej oraz stowarzyszenia i organizacje związane z mediami lokalnymi (m.in. Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, Fundacja Akademia Mediów w Katowicach). W organizację seminarium włączyli się czynnie także przedstawiciele Koła Naukowego Pedagogów przy INP UO.

Czytaj więcej...

SKĄD MÓJ RÓD - wystawa i wręczenie nagród

27.09.2018

24 września 2018 r. Towarzystwo Ziemi Kozielskiej otworzyło w kinie Twierdza w Koźlu wystawę prac pokonkursowych SKĄD MÓJ RÓD. Wicestarosta powiatu Józef Gisman oraz Prezes TZK wręczyli wyłonionym laureatom konkursu nagrody. Podziękowano również nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu. Wystawa będzie eksponowana również za dwa tygodnie w "Odrzańskich Ogrodach". Raz jeszcze dziękujemy sponsorom instytucjonalnym i osobom zaangażowanym w organizację konkursu.
 

Biesiada miłośników regionu czyli 55 lat TZK

09.09.2018

1 września 2018 r. członkowie Towarzystwa spotkali się na biesiadzie regionalnej w winiarni Synapsa na granicy Koźla i Większyc. Pięciogodzinne spotkanie zgromadziło prawie czterdzieści osób. Po krótkim wystąpieniu prezesa TZK rozpoczęły się (z wykładem właściciela winiarni Waldemara Wczaska) degustacje win i serwowanych potraw oraz trzygodzinne (ciągłe) śpiewy biesiadne, które prowadziła Anna Jellinek.

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK