Nowe "Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie"

16.12.2012

Do Baszty TZK trafił z wydawnictwa kolejny (XIV–XV) tom „Szkiców Kędzierzyńsko-Kozielskich”.
Obecny numer „Szkic?w…” jest sygnowany przez Towarzystwo Ziemi Kozielskiej i Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Zawiera teksty (12), kt?re zgromadzono w ostatnim okresie. S? to artyku?y historyczne i spo?eczno-ekonomiczne, os?b bezpo?rednio zwi?zanych z miastem lub po?rednio poprzez podj?ty przez nich temat bada?. Wa?nym elementem dla przysz?ych pokole? jest przedstawiona w ci?g?o?ci kolejnych numer?w kronika naszego miasta.

Redaktorzy naukowi tomu dzi?kuj? szczeg?lnie mecenasom Towarzystwa Ziemi Kozielskiej i Urz?dowi Miasta K?dzierzyn-Ko?le za wsparcie stara? wydawniczych i umo?liwienie oddania Pa?stwu tego tomu do r?k w?asnych. Zapraszamy do zapoznania si? z tekstami i refleksj? nad zmianami dokonuj?cymi si? w mie?cie i w nas samych.
 

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK