Warsztaty historyczno-kulturalne Uniwersytetu III Wieku w Baszcie

27.01.2012

Na zaj�ciach historyczno-kulturalnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku w dniu 23 stycznia 2012 r. by� realizowany temat: Zakrz�w – teren, gdzie stykaj� si� r�ne kultury. Koordynatorka tych spotka� Urszula Wi�cek (prowadz�ca je nb. od 2006 r.) zorganizowa�a spotkanie z pani� Mari� Fandrych, kt�ra pomaga�a bratu – Erwinowi Fandrych w opracowywaniu ksi��ki „Pa�ac marze�. Historia Zakrzowa na tle los�w rodzi zamieszkuj�cych pa�ac” (Zakrz�w 2011).
Spotkanie poprzedzi�a kr�tka informacja o historii Zakrzowa. Pani Maria zaprezentowa�a posta� swojego brata, jego pasj� zbierania pami�tek i zapisk�w dotycz�cych lokalnej historii. Ksi��ka jest efektem wielu lat pracy.
Na spotkaniu r�wnie� zosta�a przedstawiona dzia�alno�� zakrzowskiej Fundacji Euro-Country – Partnerstwo dla zr�wnowa�onego rozwoju obszar�w wiejskich, z inicjatywy i wsparciu finansowemu kt�rej mog�a powsta� omawiana ksi��ka. S�uchacze otrzymali po egzemplarzu ksi��ki, jak r�wnie� materia�y promocyjne Fundacji.
Na zako�czenie spotkania prezes TZK – Jerzy Drzewiecki podzi�kowa� pani Marii za ciekaw� prelekcj� podejmuj�c� nieopisane do niedawna jeszcze lokalne dzieje.
ZOBACZ ZDJĘCIA Z WARSZTATÓW

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK