Bilans działalności TZK za lata 2007-2010

06.12.2010

DziaŁalnoŚĆ TZK w piguŁce w latach 2007–2010


- 16 zebra� Zarz�du TZK (statutowa powinno��)
- Liczba cz�onk�w w XII `2006: 164 / w XII `2010 r. (po weryfikacji aktywno�ci): 172.
- 44 osoby w ci�gu 4 lat wst�pi�y w szeregi TZK.
- Odby�y si� 3 wyjazdowe spotkania integracyjne cz�onk�w stowarzyszenia.
- Zorganizowano 5 K�dzierzy�sko-Kozielskich Seminari�w Naukowych.
- Wydano 5 ksi��ek poseminaryjnych oraz 2 (nr XI-XII, XIII) tomy „Szkic�w K�dzierzy�sko-Kozielskich” w wydawnictwie naukowym.
- Zorganizowano 15 tematycznych wystaw czasowych.
- Muzeum TZK wzbogaci�o si� o 97 nowych eksponat�w. Do biblioteki TZK zakupiono 287 ksi��ek o tematyce lokalnej i regionalnej.
- Og�em zakupiono do zbior�w Muzeum TZK eksponaty muzealne i ksi��ki za 15592,24 z�, z czego 6980,44 z� pochodzi�o ze �rodk�w w�asnych TZK (w tym pozyskiwanych od sponsor�w oraz z 1% odpisu podatnik�w), a pozosta�a kwota to �rodki z dotacji miejskiej.
- Od listopada 2008 r. do ko�ca marca 2009 r. przeprowadzono remont Baszty. Dokonano przegl�du i inwentaryzacji zbior�w muzealnych, bibliotecznych oraz archiwalnych, zreorganizowano sposoby ich przechowywania i urz�dzono na nowo wystawy sta�e.
-W�okresie lat 2007-2010 zwiedzi�o Baszt�17520 os�b.�

Ustępujący Zarząd dziękuje wszystkim, którzy włączyli się swoją pracą, radą czy wsparciem finansowym w ostatnich latach, w realizację działalności statutowej TZK .
Za Zarząd
Edward Nycz

Patronat

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
działa pod Patronatem 
GRUPY AZOTY ZAK S.A.

Kontakt

Zebrania statutowe Zarządu odbywają się co 4 miesiące, prezydium zarządu spotyka się okazjonalnie.

 

Odpowiadamy na kontakt emailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (77 4823686 lub 77 4837244)

 

Nasz adres:

Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ign. Kraszewskiego 5 B
47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 077/482 36 86


 

Członkowstwo

ZOSTAŃ CZŁONKIEM TZK
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Księgozbiór TZK